Sadhana

Sadhana

Sadhana je svakodnevna duhovna praksa koja se sastoji od yoge i meditacije.

Prakticiranjem sadhane unosimo redovitost i disciplinu u svoj život. Prema starim spisima idealno je dnevno odvojiti dva i pol sata, tj. 10% svoga vremena (od 24 sata) za duhovnu praksu. Najbolje vrijeme za sadhanu su ambrozijski sati, ujutro između 3:00 i 7:00 sati kada su energije unutar magnetskog polja Zemlje najčišće, a čovjek je posebno otvoren za primanje Prane. Najbolje je sadhanu prakticirati u grupi, jer je energija grupe puno jača, ali ako ne postoji mogućnost odlaska na grupne sadhane, preporučljivo je prakticirati sadhanu i individualno.

Često nam nije moguće pridržavati se optimalnog vremenskog okvira od preporučenih dva i pol sata dnevno, no, važno je u svoj život unijeti redovnu praksu ili yoge ili kratke meditacije. Svaka osoba prema svojim mogućnostima procjenjuje koliko vremena dnevno može odvojiti za sadhanu, ali da bismo unijeli pozitivne promjene u svoj život potrebno je unijeti redovitost i disciplinu u svoju svakodnevicu.

Za razdoblje prijelaza u doba Vodenjaka Yogi Bhajan dao je upute za grupnu sadhanu tzv. Aquarian Sadhana koja se sastoji od recitacije Japjija, prakticiranjem slijeda vježbi Kundalini yoge (kriye), te recitiranjem određenog slijeda sedam različitih mantri u trajanju od 60 minuta.

Sudjelovanje u jutarnjoj sadhani po tradiciji se ne naplaćuje i svi su dobrodošli.