Japji i hrvatski prijevod

 

Zajedničkim snagama uspjelo je Silvani Leskovar i meni prevesti Japji na hrvatski jezik. Bio je to pothvat koji je trajao nekoliko mjeseci i služile smo se engleskim i njemačkim prijevodima. Engleskih verzija bilo je ukupno tri. Učinile smo najbolje što smo mogle. Prijevod je naravno uvijek igra bez granica i ne sumnjam da će se u budućnosti javiti druge, nove i bolje verzije od ove. Neka ovo ostane zabilježeno kao prvi pokušaj.

 

JAPJI – PJESMA DUŠE

 

Mool Mantra poništava karmu i pretvara sudbinu u uspjeh. Druga polovica prvog paureeja (koraka) predstavlja antidot za depresiju. Oslobađa od  depresije, nesigurnosti, noćnih mora i gubitaka.

 

Ik o’nkaar

Jedan je Bog.

 

Sat-naam

Ime mu je Istina.

 

Karta-purkh

Stvoritelj svega.

 

Nir-bhau

Bez straha.

 

Nir-vair

Bez mržnje.

 

Akaal-murat

Besmrtan.

 

Ajooni

Nerođen

 

Sai-bhang

Čista svjetlost.

 

Gur-parsaad

Samo milošću i poniznošću istinskog Gurua možemo ga spoznati

 

Jap

Meditiraj i ponavljaj Božje ime.

 

Aad Such

Istina na početku.

 

Jugaad such

Istina za sva vremena.

 

Hai bhi such

Istina sada.

 

Naanak hosi bhi such

Istina dovijeka.

 

/1/Sachai sach na hovee,

Je sachi lakhvaar.

Razmišljanjem ga shvatiti nećemo

makar neprestano razmišljali o njemu

 

Chupai chup na hovee,

Je laae raha liv-taar.

Niti dugom i dubokom šutnjom

Doseći ga nećemo.

 

Bhukhia bhukh na uttri,

Je banna puri-a bhaar.

Čežnju za njim ublažiti neće niti

Post niti svo bogatstvo ovoga svijeta.

 

Sahas sianpa lakh  ho-he,

Ta ik na chalai naal.

Od stotine tisuća misli niti jedna

Nas ne može odvesti do Boga.

 

Kiv sachiara hoi-ai,

Kiv kaorh-ai tutai paal.

Kako zakoračiti u carstvo istine

i skinuti veo iluzije?

 

Hukam raja-ee chalna,

Naanak likhia naal.

O Nanak, zapisano je da ćeš slijediti Božju zapovijed i kročiti stazom Božje volje.

 

 1. pauree daje strpljenje i stabilnost.

 

/2/Hukami hovan aakaar,

Hukam na kahe-a ja-ee.

Božjom voljom stvorena su tijela;

Božja volja neopisiva je.

 

Hukami hovan jee,

Hukam milai vadia-ee.

Božja volja udahnjuje život; .

Božja volja daruje blaženstvo i veličinu.

 

 

Hukami uttam neech,

Hukam likh dukh sukh paee-aih.

Božjom voljom padamo ili rastemo,

Božja volja, zapisano je, daruje radost ili bol.

 

Ikna hukami bakhsees,

Ik hukami sada bhavaee-aih.

Nekima je Božja volja blagoslov na zemlji,

Dok drugi, Božjom voljom, lutaju zemljom bez cilja.

 

Hukamai andar sabh ko,

Baahar hukam na ko-e.

Sva bića podliježu Božjoj volji,

Ništa ne živi samo iz sebe.

 

Naanak hukamai je bujhai,

Ta hanmai kahai na ko-e.

O Nanak, tko razumije Božju volju

ne govori iz svog ega.

 

 1. pauree pretvara svaki nedostatak u imetak, iz depresije nastaje uzvišenost, nisko samopoštovanje pretvara u samopouzdanje.

 

/3/Gaovai ko taan, hovai kisai taan.

Gaovai ko daat jannai neesaan.

Tko je toliko moćan da slavi Božju moć?

A tko može opjevati Božju milost?

 

Gaovai ko gun vadia-ee-a chaar.

Gaovai ko vidia vikham veechaar.

Tko opisati sve Božje vrline i veličinu?

Tko može shvatiti Božju mudrost, toliko duboku?

 

Gaovai ko saaj kare tank heb,

Gaovai ko jee lai phir deh.

Tko može razumjeti kako Bog stvara tijela i pretvara ih u prah?

Tko može opisati kako oduzima i vraća život?

 

Gaovai ko japai disai door.

Gaovai ko vekhai haadra hadoor.

Tko može shvatiti Boga koji je tako daleko?

Tko može shvatiti Boga koji je tako blizu?

 

Kathna kathi na aavai tot.

Kath kath kathi koti kot kot.

Vječni su oni koji govore o Bogu

Milijuni ga slave na milijun načina.

 

Deda de laide thak paa-eh.

Juga jugantar khahi khaa-eh.

Beskrajno je Božje davanje nama umornima od primanja.

Kroz vjekove Bog daje, kroz vjekove uzimamo.

 

Hukami hukam chalaa-e raaho.

Naanak vigsai ye-parvaaho.

Prema Božjoj volji svijet se okreće.

Nanak kaže, Bog je bezbrižan i vječno radostan.

 

4.pauree blagoslivlja sve one koji se osjećaju siromašno. Prodire kroz  osjećaje kao munja.

 

/4/Saacha Sahib saach naa-ee,

Bhaakhia bhaao apaar.

Bog je istina, Božje ime je istina i istina su oni koji ponavljaju Božje ime u ljubavi.

 

Aakh-eh mang-eh deh deh,

Daat kare daataar.

Ljudi pozivaju Boga u molitvama da ih daruje, a Božje darivanje ne staje.

 

Pher ke aggai rakhi-ai,

jit disai darbaar.

Ali što da ponudimo Bogu da

Vidimo samo dio Božjeg Suda?

 

Mu-hau ke bolan boli-ai,

jit sun dhar piaar.

Koje riječi da koristimo

kako bismo osjetili Božju ljubav?

 

Amrit vela sach naao,

Vadia-ee veechaar.

U ambrozijskim satima ranoga jutra

Izgovori Božje ime i meditiraj

na Božju veličinu.

 

Karmi avai kaprha.

Nadari mokh duaar.

Naša prošla dobra djela stvaraju naša tijela,

Ali put k oslobođenju pronalazimo uz Božju milost.

 

Naanak evai jaani-ai,

Sabh aape sachiar.

Nanak kaže, shvati da istinski Bog

Sadrži cijeli svemir.

 

Recitiraj 5. pauree ako imaš osjećaj neuspjeha. Kada imaš osjećaj da nečemu nisi dorastao recitiraj ovaj pauree i bit ćeš uspješan.

 

/5/Thaapia na jaae keeta na hoe.

Aape aap niranjan soe.

Nitko ga ne može dokazati.

Besprijekoran i čist, sam u sebi.

 

Jin sevia tin paaia maan.

Naanak gaavi-ai guni nidhaan.

Do časti dolaze koji Bogu služe.

Nanak savjetuje, slavite Boga

koji je izvor najviših blaga.

 

Gaavi-ai suni-ai man irakhi-ai bhao.

Dukh parhar sukh ghar lai jaae.

Slavi Boga i s ljubavlju ga drži u srcu.

Tada ćeš odagnati svu bol i tvoj um bit će radostan.

 

Gurmukh naadang gurmukh vedang,

Gurmukh rehia sama-ee.

Guruove riječi su svete

Guruove riječi nadahnjuju nas znanjem

O sveprisutnom Bogu i slušajući Guruove riječi spoznajemo Boga.

 

Gur isar gur gorakh barma,

Gur parbati ma-ee.

Guru je Shiva, Vishnu i Brahma.

Guru je Paarvati, Lakshmi i Sarasvati.

 

Je hao jaana aakha naahi,

Kahna kathan na ja-ee.

Kada bih i shvatio Boga

Što bih mogao reći kad nema riječi

Koje bi ga mogle opisati.

 

Gura ik deh bujha-ee,

Sabhna jee-a ka ik daata,

So mai visar na ja-ee.

Jedno mi je Guru pokazao:

Postoji samo jedno biće,

Koje bdije nad svima nama,

Što nikada ne smijem zaboraviti.

 

6.pauree te oslobađa sputanosti i svih ograničenja. Recitiraj ovaj pauree kad se osjećaš ograničeno, stjerano u kut, uhvaćeno u klopku ili pod prisilom.

 

/6/ Teerath naava je tis bhaava,

Vin bhaane ke naee kari.

Svidim li se Bogu onda je to Božjom milošću, a meni je to kao kupka na svetom mjestu.

Uzalud sve pročišćujuće kupke ako se Bogu ne svidim.

 

Jeti sirathh upa-ee wekha,

Vin karma ke milai la-ee.

Svim stvorenim bićima u ovoj kreaciji

Trud i djelovanje određuje živote.

 

Mat vich ratan javahar maanak,

Je ik gur ki sikh suni.

Pronaći blago u svom umu

Možemo ako samo jedanput poslušamo Gurua

 

Gura ik deh bujha-ee

Sabhna jee-a ka ik daata,

So mai visar na ja-ee.

Jedno mi je Guru pokazao:

Postoji samo jedno biće,

Koje bdije nad svima nama,

Što nikada ne smijem zaboraviti.

 

 1. pauree iscjeljuje ako patiš od pohlepe, ako želiš moć i osjetiš potrebu za kontrolom i kad si uhvaćen u klopci svoje teritorijalnosti.

 

/7/Je jug chaare aarja,

Hor dasooni hoe.

Kada bi netko i živio kroz sva četiri vijeka ili deset puta duže

 

 

Nava khanda vich jaani-ai,

Naal chalai sabh ko-ee.

Kada bi i bio poznat na svim kontinentima

i imao sljedbenike koji ga cijene.

 

Changa naao rakhae kai,

Jas keerat jag le-e.

Kada bi se njegovo ime poznavalo i spominjalo s velikim poštovanjem.

 

Je tis nadar na aave-ee,

Ta vat na puchhai ke.

Takva osoba ne bi vrijedila ništa

bez Božjeg blagoslova i milosti.

 

Keeta andar keet kar,

Dosi dos dhare.

Bio bi manji od crva meju crvima,

Čak bi ga i grešnici prstom pokazivali.

 

Naanak nirgun gun kare,

Gun vantia gun de.

Nanak kaže, Bože, ti daruješ vrline onima koji nemaju vrlina

I daruješ još više vrlina onima koji ih već imaju.

 

Teha ko-ee na sujh-ee,

Je tis gun ko-ee kare.

Ali onih koji tebi daraju vrline,

Takvih nema.

 

8.pauree ti daje snagu da postaneš savršeni mudrac.

 

/8/ Suni-ai sidh pir sur nath.

Suni-ai dharat dhaval akaas.

Tko uspije čuti ime Božje

Postaje svet, duhovni vođa i veliki yogi.

Tko uspije čuti ime Božje

Spoznaje Nebo i Zemlju, ono što ju podržava

 

Suni-ai deep loa pataal.

Suni-ai poh na sakai kaal.

Tko uspije čuti ime Božje

Spoznaje oceane, svjetove i podzemne svjetove

Tko uspije čuti ime Božje

Tomu niti smrt ništa ne može.

 

Naanak bhagta sada vigaas.

Suni-ai dukh paap ka naas.

Nanak kaže da su sveci puni blaženstva

Jer tko uspije čuti ime Božje oslobođen je

Bolesti i grijeha.

 

 1. pauree pokreće rast i širenje.

 

 /9/Suni-ai isar barma ind.

Suni-ai mukh salaahan mand.

Tko uspije čuti ime Božje

Postaje kao Shiva, Brahma i Indra

Uspije li grešnik čuti ime Božje

I on će pjevati o Božjoj slavi.

 

Suni-ai jog jugat tan bhed.

Suni-ai saasat simrit ved.

Tko uspije čuti ime Božje

Tomu će se otkriti tajne tijela i yoge.

Tko uspije čuti ime Božje

Njemu će se razotkriti sva učenja i znanja.

 

 

Naanak bhagta sada vigaas.

Suni-ai dukh pap ka naas.

Nanak kaže da su sveci puni blaženstva

Jer tko uspije čuti ime Božje oslobođen je

Bolesti i grijeha.

 

 1. pauree daje dostojanstvo.

 

/10/ Suni-ai sat santokh gian.

Suni-ai ath sath ka isnaan.

Tko uspije čuti ime Božje

Dolazi do istine, zadovoljstva i svetog znanja.

Tko uspije čuti ime Božje

postiže dobrobiti hodočašćenja na svih 68 svetih mjesta.

 

Suni-ai parh parh paaveh man.

Suni-ai laage sahaj dhian.

Tko uspije čuti ime Božje

Dolazi do časti

Tko uspije čuti ime Božje

Predaje se meditaciji.

 

Naanak bhagta sada vigaas.

Suni-ai dukh pap ka naas.

Nanak kaže da su sveci puni blaženstva

Jer tko uspije čuti ime Božje oslobođen je

Bolesti i grijeha.

 

 1. pauree daje krepost.

 

/11/Suni-ai sara guna ke gaah.

Suni-ai sekh peer patsaah.

Tko uspije čuti ime Božje

Uranja u ocean vrlina.

Tko uspije čuti ime Božje

Pretvara se u sveca, učenjaka i kralja.

 

Suni-ai andhe paaveh raah.

Suni-ai haah hovai asgaah.

I slijepac kad uspije čuti ime Božje

progledat će i vidjet će put.

Tko uspije čuti ime Božje

Dokučit će beskonačnost.

 

Naanak bhagta sada vigaas.

Suni-ai dukh paap ka naas.

Nanak kaže da su sveci puni blaženstva

Jer tko uspije čuti ime Božje oslobođen je

Bolesti i grijeha.

 

12.pauree daje stabilno Jastvo, samopoštovanje  u trenucima kada se osjećamo beznačajno.

 

/12/ Mannai ki gat kahi na jaae.

Je ko kahai pichhai pachtaae.

Neopisiv je um onih koji slijede Boga.

Svi koji to pokušaju shvaćaju svoju lakoumnost.

 

Kagad kalam na likhan haar.

Mannai ka beh karan veechaar.

Niti olovkom, niti papirom, niti poezijom

Nije moguće opisati um onoga koji je posvećen Bogu.

 

Aisa nam niranjan hoe,

Je ko man janai man koe.

Ime Božje je čisto i bezgrešno

I tko mu se preda

živi u blaženstvu.

 

13.pauree daje okultno znanje beskonačnosti. Daje intuiciju.

 

/13/ Mannai surat hove man budh.

Mannai sagal bhavan ki sudh.

Tko se preda Bogu

dolazi do svijesti i razumijevanja.

Tko se preda Bogu

spoznaje sve svjetove.

 

Mannai moh chota na khae.

Mannai jam kai saath na jaae.

Tko se preda Bogu

oslobođen je tuge i patnje.

Tko se preda Bogu

toga Gospodar smrti na Zemlji ne dostiže.

 

Aisa nam niranjan hoe.

Je ko man janai man koe.

Ime Božje je čisto i bezgrešno

I tko mu se preda

živi u blaženstvu.

 

14.pauree će ti pokazati put kojim trebaš krenuti da bi ispunio svoj zadatak u životu i doživio ispunjenje.

 

/14/Mannai marag thaak na paae.

Mannai pat sio pargat jaae.

Tko se preda Bogu

Na svome putu ne nailazi na prepreke.

Tko se preda Bogu

časno i slavno zakoračit će u drugi svijet.

 

Mannai mag na chalai panth.

Mannai dharam seti sanbandh.

Tko se preda Bogu

ne predaje se obmanama i neće zalutati u  svjetovne obrede.

Tko se preda Bogu

temelji svoj život na istini.

 

Aisa nam niranjan hoe.

Je ko man jane man koe.

Ime Božje je čisto i bezgrešno

I tko mu se preda

živi u blaženstvu.

 

15.pauree donosi spas.

 

/15/ Mannai paveh mok duaar.

Mannai parvaarai sadhaar.

Tko se preda Bogu

pronalazi oslobođenje.

Tko se preda Bogu

spašava svoju obitelj.

 

Mannai tarai taare gursikh.

Mannai nanak bhaveh na bhikh.

Tko se preda Bogu

prelazi ocean svijeta i potiče prave učenike Gurua da isto učine.

Tko se preda Bogu

nikada prosjak neće biti.

 

Aisa nam niranjan hoe.

Je ko man jane man koe.

Ime Božje je čisto i bezgrešno

I tko mu se preda

živi u blaženstvu.

 

 1. pauree daje znanje o strukturi svemira

 

/16/ Panch parvaan panch pardhaan.

Panche paaveh dareh man.

Sveci su uzvišeni i Bog ih priznaje.

Sveci na Božjem dvoru postižu čast.

 

Panche soheh dar raajaan.

Pancha ka gur ek dhian.

Sveci su lijepi na Božjem dvoru

Sveci su svojim umom samo kod Gurua

 

 

Je ko kahai karai veechaar.

Karte kai karnai naahi sumaar.

Možemo razmišljati o Bogu i opisivati ga.

Ali Božja djela su neprocjenjiva.

 

Dhol dharam dai-a ka poot.

Santakh thaap rakhia jin soot.

Mitski Bik je znak pobožnosti.

Nastao je Božjom samilošću

i strpljivo održava ovaj svijet.

 

Je ko bhujai hovai sachiar.

Dhavalai upar keta bhaar.

Tko to spozna, spoznao je istinu.

Kada bi samo znao težinu tereta

koja počiva na Biku!

 

Dharti hor parai hor hor.

Tis te bhaar tale kavan jor.

Pored našeg svijeta bezbroj je svjetova.

Koja ih to snaga drži?

 

Jeea jaat ranga ke naav.

Sabhna likhia wurhi kalaam.

Iz nepresušnog Božjeg pera

potekle su sve vrste, boje i imena.

 

Eh lekha likh jaanai koe.

Lekha likhia keta hoe.

I da netko umije zabilježiti sve.

Zapisima ne bi bilo kraja.

 

Keta taan suaale ho roop.

Keti daat jaanai kon koot.

Kako je divna Božja snaga i ljepota.

Veličanstven je Božji dar,

može li ga itko procijeniti?

 

Kita pasaao eko kvaao

Tis te hoe lakh dariaao.

Iz Božje riječi nastalo je sve.

I tisuće rijeka poteklo je.

 

Kudrat kavan kaha veechaar.

Vaaria na jaava ek vaar.

Koja bi sila mogla opisati Boga

ili Božje namjere?

I da se pružim kao žrtva

ne bih bio dostojan Bogu.

 

Jo tudh bhaavai saaee bhali kaar.

Too sada salaamat nirankaar.

Dobro je djelo svako koje se svidi Bogu.

Bože, neopisiv si i vječan.

 

 1. pauree donosi slobodu i uskrsnuće.

 

/17/Asankh jap asankh bhaao.

Asankh pooja asankh tap taao.

Bezbroj je načina za obraćanje Bogu

Bezbroj je onih koji predano meditiraju na Boga.

Bezbroj je načina služenja Bogu

Bezbroj onih koji čine pokoru.

 

Asankh granth mukh ved paathh.

Asankh jog man rah-eh udaas.

Bezbroj je spisa i bezbroj je onih koji recitiraju vede

Bezbroj je jogija koji nisu vezani za svijet.

 

Asankh bhagat gun-gian veechaar,

Asankh sati asankh daataar.

Bezbroj je istinski odanih koji razmišljaju o odlikama i znanju Božjem.

Bezbroj je pobožnih i bezbroj onih koji pružaju milostinje.

 

Asankh sur moh bhakh saar.

Asankh mon liv laae taar.

Bezbroj je ratnika koji gledaju smrt u oči.

Bezbroj je svetaca koji tiho i predano neprestano meditiraju na Boga.

 

Kudrat kavan kaha veechaar.

Vaaria na jaava ek vaar.

Koja bi sila mogla opisati Boga

ili Božje namjere?

I da se pružim kao žrtva

ne bih bio dostojan Bogu.

 

Jo tudh bhaavai saaee bhali kaar.

Too sada salaamat nirankaar.

Dobro je djelo svako koje se svidi Bogu.

Bože, neopisiv si i vječan.

 

18.pauree uklanja bijes, osjećaje manje vrijednosti i samodestruktivno ponašanje.

 

/18/Asankh moorakh andh-ghor.

Asankh chor haraam-khor.

Asankh amar kar jaa-eh jor.

Bezbroj je neznalica, luda i slijepaca.

Bezbroj lopova kradljivaca.

Bezbroj tiranina mučitelja.

 

Asankh gal-wadh hatia kamaa-eh.

Asankh paapi paap kar jaa-eh.

Bezbroj je varalica, i hladnih ubojica.

Bezbroj je doživotnih grešnika.

 

Asankh koorhiar koorhe phiraa-eh.

Asankh malechh mal bhakh khaa-eh.

Asankh nindak sir kar-eh bhaar.

Bezbroj je lažljivaca okruženih lažima.

Bezbroj jadnika u kaljuzi.

Bezbroj goropadnika koji se rugaju i grde.

 

Naanak neech kahai veechaar.

Vaaria na jaava ek vaar.

Nanak, skromno zaključuje.

I da se pružim kao žrtva

ne bih bio dostojan Bogu.

 

Jo tudh bhaavai saai bhali kaar.

Too sada salaamat nirankaar.

Dobro je djelo svako koje se svidi Bogu.

Bože, neopisiv si i vječan.

 

19.pauree donosi beskonačno znanje, inspiraciju i otkrivenje.

 

/19/Asankh naav asankh thaav.

Aggam aggam asankh lo-a.

Asankh kah-eh sir bhaar ho-e.

Bezbroj je Božjih imena i obitavališta.

Nepristupačna i nedokučiva su Božja kraljevstva.

Bezbrojnima ih nazvati jednako je griješiti.

 

Akhri naam akhri saalaah.

Akhri gian git gun gaah.

Riječima se slavi Božje ime.

Riječima se slave Božja krepost i znanje.

 

Akhri likhan bolan baan.

Akhra sir sanjog vakhaan.

Riječima se pišu i izriču nebeske pjesme.

Riječima ispisana je sudbina na našem čelu.

 

Jin eh likhe tis sir naa-eh.

Jiv phurmaa-e tiv tiv paa-eh.

Bog koji ispisuje sudbine

onkraj je svega zapisanoga.

Smrtnici postižu što Bog odluči.

 

Jeta keeta teta naao.

Vin naavai naahi ko thaao.

Sve što je stvoreno Božje je ime, Božje je vlastito očitovanje.

Božje ime prožima sve.

 

Kudrat kavan kaha veechaar.

Vaaria na jaava ek vaar.

Koja bi sila mogla opisati Boga

ili Božje namjere?

I da se pružim kao žrtva

ne bih bio dostojan Bogu.

 

Jo tudh bhaavai saai bhali kaar.

Too sada salaamat nirankaar.

Dobro je djelo svako koje se svidi Bogu.

Bože, neopisiv si i vječan.

 

Kada te nemani proganjaju 20. pauree briše sve tvoje grijehe.

 

/20/Bhariai hath per tan deh.

Paani dhotai utras kheh.

Kad prašina pokrije ruke, noge i tijelo,

Opere se vodom

 

Moot paliti kaparh hoe,

De saaboon la-ee-ai oh dhoe.

Zaprlja li se odjeća,

Opere se sapunom.

 

Bhariai mat paapa kai sang.

Oh dhopai naavai kai rang.

Kada su misli ukaljane grijehom,

Pročistit će se pjevanjem Božjeg imena.

 

Punni paapi aakhan naaeh.

Kar kar karna likh lai jaaho.

Priče koje se pričaju o ljudima ne čine čovjeka kreposnim ili grešnim.

Ponovljena djela urezana u svako srce dolaze pred Božji sud.

 

Aape beej aape hi khaanho

Naanak hukami aavho jaaho.

Naanak kaže sve što čovjek posije, on i žanje.

Ali samo Bog zavrti kotač rođenja i smrti.

 

21.pauree održava status, dostojanstvo i položaj.

 

/21/Teerath tap daiyaa dat daan.

Je ko paavai til ka maan.

Hodočašće, pokora, suosjećanje i milostinja ništavni su.

 

Sunnia mannia man keeta bhao.

Antargat teerath mal naao.

Redovito čuti, vjerovati i ljubiti ime Božje,

Donosi spas i istinsko pročišćenje.

 

Sabh gun tere mai naahi koe.

Vin gun keete bhagat na hoe.

Bog je vlasnik svih vrlina, niti jedne vrline ja nemam.

Bez vrlina nemoguće je pobožno služiti Boga.

 

Suast aath baani bar-mao.

Sat suhaan sada man chao.

Pozdravljam i slavim Boga,

samo Bog je svjetovno blago i istinski Brahma.

Bog je sva istina i ljepota i sva radost u Njemu je.

 

Kavan suvela vakhat kavan,

Kavan thit kavan vaar.

U koje je vrijeme, u koji trenutak, u koji sat, u koji dan.

 

Kavan seruti maaho kavan,

Jit hoa aakaar.

U koje je godišnje doba, u koji mjesec stvoren svijet?

 

Vel na paa-ee-a pandati,

Je hovai lekh puraan.

Da je odgovor zapisan u puranama,

panditi bi ga znali.

 

Vakhat na paa-eo kaadeea.

Je likhan lekh kuraan.

Niti svećenici koji proučavaju kuran ne mogu govoriti o tome.

 

Thit vaar na jogi jaanai,

Rut maaho na koi.

Ni jogiji ne znaju dan, godišnje doba ili mjesec.

 

Ja karta sirthhi ko saaje,

Aape jaanai soi.

Samo Stvoritelj svijeta

Zna odgovor.

 

Kiv kar aakha kiv saalaahi,

Keo varnee kiv jaana.

Kako da izrazim, slavim, opišem

I spoznam Boga?

 

Naanak aakhan sabh ko aakhai,

Ik dao ik se-aa-na.

Nanak kaže da svi raspravljaju o Bogu

I svatko misli da je u tome pametniji od drugoga.

 

Vada sahib vadi naa-ee,

Keeta ja ka hovai.

Velik je Bog, veliko je Božje ime i slava,

I sve se događa po Božjoj volji.

 

 Naanak je ko aapou jaanai,

Agai geaa na sohai.

Nanak kaže, tko za sebe misli da djeluje svojom voljom i razumije Boga.

Taj je izgubljen za sljedeći svijet.

 

22.pauree donosi pobjedu u pravnim stvarima. Daje strategiju.

 

/22/Paataala paataal,

Lakh aagaasa aagaas.

Iza donjih svjetova postoje još niži,

I nebesa nad nebesima.

 

Orhak orhak bhaal thake,

Ved kahan ik vaat.

Potraga za njima ljude

vodi do iznemoglosti kažu Vede.

 

 Sahas athhaarah kahan kateba,

Asuloo ik dhaat.

Sveci, 18 purana i četiri vjerske knjige

židova, kršćana i muslimana kažu da je Bog beskonačan.

 

Lekha hoe ta likhiai,

Lekhe hoe vinaas.

Kada bi se Bog mogao opisati,

Čovjek bi to jedini mogao.

Ali opis bi bio beskonačan, a čovjek

Je konačan i umro bi, a opis ne bi završio.

 

Naanak vada aakhi-e,

Aa-pe jaa-ne aap.

Nanak kaže da Boga treba nazvati Velikim,

A samo On zna tko je On.

 

 1. pauree rastvara mrak i uzdiže Jastvo.

 

/23/Saalaahi saalaahe,

Eti surat na paa-ee-a.

Hvalospjevi slave Boga,

Ali ne mogu dokučiti Njegovu veličinu.

 

Nadee-a atai wah,

Paveh samund na jeenee-eh.

I rijeke koje se ulijevaju u oceane,

Ne vide njihovu dubinu.

 

Samund sah sultaan,

Girha seti maal dhan.

Ni kraljevi ni carevi koji posjeduju

Blaga, oceane i planine

 

Keeri tul na hovni,

Jet tis manho na veesareh.

Ne mogu se mjeriti s mravom koji u sebi nosi Boga.

 

 1. pauree prodire kroz sva ograničenja kao grom, s tolikom snagom da utječe na generacije; ima moć uništiti nesreću.

 

/24/A’nt na sifti kahan na a’nt.

A’nt na karanai den na a’nt.

Beskonačno mnogo je hvalospjeva.

Beskonačno mnogo onih koji slave Boga.

Beskonačan broj je djela i darova Božjih.

 

A’nt na vekhan sunnan na a’nt.

A’nt na jaapaie keaa man ma’nt.

Beskonačna je Božja moć da vidi i čuje.

Beskonačan je Božji um.

 

A’nt na jaapai keeta aakaar.

A’nt na jaapai paaravaar.

Beskonačno je Božje stvaranje.

Beskonačan je njegov kraj.

 

A’nt kaaran kete billaaeh.

Ta ke a’nt na paae jaaeh.

Mnogi očajavaju u potrazi za Božjim granicama.

Ali nitko nikada nije spoznao te granice.

 

Eho a’nt na jaanai koe.

Bahuta kahiai bahuta hoe.

Nitko ne može spoznati Božje granice.

Što više opisivali, te više ostaje neopisano.

 

Vada sahib oocha thaao.

Ooche upar oocha naao.

Velik je Bog i stoluje visoko.

A Božja riječ najviša je.

 

Evad oocha hovai koe.

Tis ooche ko jaanai soe.

Kada bi netko bio velik i visoko kao Bog.

Samo tada bi spoznao Božju veličinu.

 

Jevad aap jaanai aap aap.

Naanak nadri karmi daat.

Sam Bog zna veličinu svoju.

Nanak kaže, pogledom blagim milostivi Bog nas daruje.

 

 

 1. pauree ispunjava sve potrebe. Bez molitve i pitanja dolaziš do blagostanja, vrlina, imanja i bogatstva.

 

/25/Bahuta karam likhia na jaae.

Vada daata til na tamaae.

Nabrojiti sve Božje darove nemoguće je.

Obilno nas daruje i ništa ne očekuje.

 

Kete mangeh jodh apaar.

Ketia ganat nahi veechaar.

Kete khap tuteh vekaar.

Mnogi muškarci i ratnici mole

pred vratima beskonačnog Boga.

Mnogi mole i razmišljaju o Bogu.

A mnogi se iscrpe do smrti

u svojoj bezbožnosti.

 

Kete lai lai mukar paaeh.

Kete moorakh khaahi khaaeh.

Mnogi neprestano uzimaju, ali to ne priznaju.

Mnoge lude neprestano se darovima razbacuju.

 

Ketia dookh bhookh sad maar.

Eh bhe data teri dataar.

Mnogi neprekidno žive u oskudici i boli

izloženi udarcima i kaznama.

Čak su i to Božji darovi.

 

Band khalaasi bhaane hoe.

Hor aakh na sakkai koe.

Oslobođenje od ropstva postiže se

Božjom voljom.

Nitko drugi osim Njega o tomu ne odlučuje.

 

Je ko khaaik aakhan paae.

Oh jaane jetia moh khaae.

Pokuša li se neka luda uplesti.

Za to će primiti udarac.

 

Aape jaane aape dey.

Aakheh se bhe ke-ee key.

Samo je Bog sveznajući,

samo Bog sve daje.

Malo je onih koji to priznaju.

 

Jisno bakhse sifat saalaah.

Naanak paatsaahi paatsaaho.

Nanak kaže, komu Bog podari blagoslov.

Postaje kralj nad kraljevima.

 

 1. pauree pretvara ništa u sve. U poslu će odagnati gubitke,nesreće i nevolje.

 

/26/Amul gun amul vaapaar.

Amul vaapaari-e amul bhandaar.

Neprocjenjive su vrline Božje, neprocjenjiva Njegova djela.

Neprocjenjiva je Božja snaga, neprocjenjiva Njegova blaga.

 

Amul aaveh amul lai jaaeh.

Amul bhae amula samaaeh.

Neprocjenjivi su oni koji dolaze k Bogu i

Neprocjenjivi su oni koji primaju božanska dobra.

Neprocjenjiva je njihova ljubav prema Bogu i njihovo jedinstvo s Njim.

 

Amul dharam amul deebaan.

Amul tul amul parvaan.

Neprocjenjivi su Božanski zakoni

Neprocjenjiv je Božji sud.

Neprocjenjiva su Božja mjerila

Neprocjenjiva Božja težina.

 

Amul bakhsees amul neesaan.

Amul karam amul furmaan.

Neprocjenjivi su darovi Božji.

Neprocjenjiv je znamen Božjeg prihvaćanja.

Neprocjenjiva je milost Božja

I neprocjenjiva je Božja zapovijed.

 

Amulo amul aakhia na jaae.

Aakh aakh rahe liv laae.

Neprocjenjiv je Bog.

Njegovu vrijednost nitko ne može procijeniti.

Kad na umu neprestano imamo Boga,

tada ostajemo s Njim.

 

Aakheh ved paathh puraan.

Aakheh parhe kareh vakhian.

Oni koji recitiraju vede i purane

na umu imaju Boga i govore o Bogu.

Učenjaci na umu imaju Božje ime, ponavljaju ga i

propovijedaju o Bogu.

 

 

Aakheh barme aakheh ind.

Aakheh gopi tia govind.

Brahma i Indra na umu imaju Boga i

Spominju Božje ime.

Gopiji i Krišna na umu imaju Boga i

spominju Božje ime.

 

Aakheh isar aakheh sidh.

Aakheh kete keete budh.

Shiva i siddhasi na umu imaju Boga i

spominju Božje ime.

Mnogi buddhiji stvoreni od Boga

Na umu imaju Boga i spominju Božje ime.

 

Aakheh daanov aakheh dev.

Aakheh sur nar mun jan sev.

Demoni i božanstva na umu imaju Boga i

spominju Njegovo ime.

Polubogovi, ljudi, mudraci i Božji sluge

na umu imaju Boga i spominju Božje ime.

 

Kete aakheh aakhan paaeh,

Kete keh keh uthh uthh jaaeh.

Mnogi opisuju i pokušavaju opisati Boga,

Mnogi su ga bezbroj puta opisivali prije

Nego što su napustili ovaj svijet.

 

Ete keete hor kareh,

Ta sakh na sakeh kei ke-e.

Kada bi Bog stvorio još jedanput

Toliko ljudi koliko je već stvorio i

Njihov bi broj bio premalen da opišu

Samo dio Božjih vrlina.

 

Je wad bhaavai te wad hoe.

Naanak jaanai saacha soe.

Bog sam određuje svoju veličinu

Nanak kaže, Bog zna koliko je velik.

 

Je ko aakhai bol vigarh.

Ta likhiai sir gaavaara gaavaar.

Nađe li se hvalisavac koji kaže da može

opisati Boga.

Nazvat ga treba najvećom ludom ikada.

 

 1. pauree pokazuje ti put kad zapneš u životu i nigdje ne vidiš prilike. Uklanja prepreke.

 

/27/ So dar keha so ghar keha,

Jit beh sarab samaale.

Kakva su vrata i kakvo je to prebivalište

Gdje Bog sjedi i odakle brine za sve?

 

Waaje naad anek as’nkha,

Kete vaavan haare.

Bezbroj je različitih glazbala

Koja sviraju mnogi pjevači.

 

Kete raag pari seeo kahian,

Kete gaavan haare.

Mnogi pjesnici slave Boga u

kozmičkim sinfonijama.

 

Gaaveh tohno paun paani baisantar,

Gavvai raja dharma duaare.

Boga slave voda, zrak i vatra i bog pravde

Na Božjim vratima.

 

Gaaveh chit gupat likh jaaneh,

Likh likh dharma veechaar.

Slave Ga Gupta i Chitra koji bilježe djela smrtnika

I samo po njima Bog dijeli nebeske pravde.

 

Gaaveh isar barma devi,

Sohan sada savaare.

Boga pred Božjim vratima slave Brahma, Shiva i lijepa božica Devi.

 

Gaaveh ind indaasan baithhe,

Devtia dar naale.

Boga pred Božjim vratima slavi Indra koji s božanstvima sjedi na svom

prijestolju.

 

Gaaveh sidh samaadhi andar,

Gaavan saadh veechaar.

Siddhasi i sveci slave Boga u

Svojim meditacijama.

 

Gaavan jati sati santokhi,

Gaaveh veer k raare.

Kontinenti, tihi sveci i

Neustrašivi ratnici slave Boga.

 

Gaavan pandit parhan rakhisar,

Jug jug veda naale.

Panditi i sedam mudraca

slave Boga.

 

Gaaveh mohanee-a man mohan,

Surga mach peaale.

U ovom svijetu i u donjim svjetovima

Čarobni serafimi koji osvajaju

srca u raju slave Boga.

 

Gaavan ratan upaae tere,

Athh sathh teerath naale.

Sve vrijedno što je Bog stvorio

I sveta mjesta svijeta slave Boga.

 

Gaaveh jodh maha bal soora,

Gaaveh khaani chaare.

Moćni ratnici, božanski junaci i

četiri izvora stvorenoga slave Boga.

 

Gaaveh khand mandal varbhanda,

Kar kar rakhe dhaare.

Kontinenti, svjetovi, sunčani sustavi

Stvoreni od Boga slave Boga.

 

Se-ee tudhno gaaveh jo tudh bhaavan,

Rate tere bhagat rasaale.

Božji sveci prožeti riječju Božjom,

Koja je izvor nektara, slave Boga.

 

Har kete gaavan se mai chit na aavan,

Naanak keaa veechaar.

Nanak kaže da je nemoguće

Nabrojiti sve one koji slave Boga.

 

Soi soi sada sach saahib,

Saacha saachi naaee.

Bog, Božja riječ i slava

Vječna su istina.

 

He bhi hosi jaae na jaasi,

Rachna jin rachaa-ee.

Bog, stvoritelj svega živjet će vječno

I kad svijeta više ne bude.

 

Rangi rangi bhaati kar kar,

Jinsi maiaa jin upaa-ee.

Bog, koji je stvorio mayu, stvorio je

svijet na razne načine,

s različitim bojama i vrstama.

 

Kar kar vekhe kita aapna,

Jiv tis di vadiaee.

Nakon stvaranja svijeta Bog

U svojoj veličini gleda svoja djela.

 

Jo tis bhaavai soee karsi,

Hukam na karna jee-ee.

Bog čini što mu se sviđa i nitko

Njemu ništa narediti ne može.

 

So paatsaaho saaha paatsahib,

Naanak rahan rajee-ee.

Nanak kaže, treba živjeti po

Božjoj volji jer je kralj svih kraljeva.

 

28.pauree je najjača kombinacija riječi na svijetu. Ujedinjuje te s Bogom.

 

/28/Mu’nda santokh saram pat jholi

Dhian ki kareh bee-bhoot.

Neka te krasi zadovoljstvo,

Tvoje blago neka bude skromnost,

A meditacija neka bude tvoje svakodnevno djelo.

 

Khintha kaal kuari ka-i-aa.

Jugat danda partit.

Strah od smrti nosi kao ogrtač od zakrpe.

Čistoću djevice učini svojim putem

Da se s Bogom kao sa svojim osobljem

Ujediniš u vjeri.

 

Aaee panthi sagal jamaati,

Man jeete jag jit.

Budi dio cjeline

smatraj ju najvišom zajednicom.

Osvoji svoj um,

Osvoji svijet.

 

Aades tissai aadess,

Aad aneel anaad anaahat,

Jug jug eko ves.

Vječna je slava Bogu,

Izvor je i čistoća bez znanog početka,

Neuništiv, nepromijenjen kroz sva vremena.

 

29.pauree štiti od neprijatelja. Rastvara neprijateljstvo koje je usmjereno prema tebi.

 

/29/Bhugat gian daiya bhandaaran,

Ghat ghat waajeh naad.

Božansko znanje neka te hrani,

Milost tobom neka upravlja.

Dok u svom srcu nebesku glazbu osluškuješ.

 

Aap Naath naathi sabh ja ki,

Ridh Sidh avara saad.

Neograničen je samo Bog,

Sva blaga i čudesne moći

U usporedbi s njim beskorisne su

čari.

 

Sanjog vijog doe kaar chalaaveh,

Lekhe aaveh bhaag.

Sjedinjenje i podjela dio su svijeta,

Dio koji smrtniku pripada

Od sudbine prima.

 

Aades tissai aadess,

Aad aneel anaad anaahat,

Jug jug eko ves.

Vječna je slava Bogu,

Izvor je i čistoća bez znanog početka,

Neuništiv, nepromijenjen kroz sva vremena.

 

30.pauree te stavlja na prijestolje božanstva. Pretvara te u mudraca i sveca.

 

/30/Eka maae jugat via-ee,

Tin chele parvaan.

Jedinstveni Bog stvorio je mayu,

Nakon stvaranja imenovao je tri učenika.

 

Ik sansaare ik bhandaare,

Ik laae deebaan.

Jedan od njih je Brahma koji stvara svijet,

Drugi je Vishnu koji ga održava,

A treći je Shiva koji ga razara.

 

Jiv tis bhaavai tivai chalaave,

Jiv hovai furmaan.

Bog im naređuje,

Oni izvršavaju Njegovu volju.

 

Oh vekhai ana nadar na aavai,

Bahota eho vidaan.

Prekrasno je što ih Bog gleda,

ali oni ne vide Njega.

 

Aades tissai aadess,

Aad aneel anaad anaahat,

Jug jug eko ves.

 

Vječna je slava Bogu,

Izvor je i čistoća bez znanog početka,

Neuništiv, nepromijenjen kroz sva vremena.

 

31.pauree daje nebeske vrline.

 

/31/ Aasan loe loe bhandaar.

Jo kichh paaia so eka vaar.

Sjedište i riznice Božje nalaze se

U svim svjetovima.

Sve što se nalazi u Božjim riznicama

savršeno i vječno je.

 

Kar kar vekhai sirjan haar.

Naanak sache ki saachi kaar.

Stvorio je svijet, sad ga gleda.

Nanak kaže, djela istinskog Boga

Istina su.

 

Aades tissai aadess,

Aad aneel anaad anaahat,

Jug jug eko ves.

Vječna je slava Bogu,

Izvor je i čistoća bez znanog početka,

Neuništiv, nepromijenjen kroz sva vremena.

 

32.pauree otplaćuje dugove i dovršava karmu.

 

/32/ Ik doo jibhan lakh hoeh,

Lakh hoveh lakh vees.

Iz moga jezika da nastane stotine tisuća jezika, a iz njih još dvadeset puta toliko.

 

Lakh lakh gerha aakhieh,

Ek naam jagdees.

Sa svakim bih jezikom pjevao

Stotine tisuća puta jedino ime

Gospodara svijeta.

 

Et raahe pat pavarhia,

Charhiai hoe ikees.

I tako korak po korak po stubama prema

Božjoj palači popeli bismo se,

Sve do jedinstva s Njim.

 

Sun gala aakaas ki,

Keeta aa-ee rees.

I crvi bi se poveli za Bogom,

Da sve čuju o nebesima.

 

Naanak nadri paaee-ai,

Koorhi koorhai thhees.

Nanak kaže, do Boga se dolazi

Božjom naklonošću, a

Varalice se hvale neistinama.

 

33.pauree uništava ego i izvlači na vidjelo božanstvenost. Uklanja negativnost, neutralizira rušilačku prirodu, te onemogućuje nanošenje štete drugima.

 

Aakhan jor chupai nah jor.

Jor na mangan den na jor.

Nije u čovjekovoj moći da govori ili da šuti.

Nije u čovjekovoj moći da prosi ili daje.

 

Jor na jeevan maran nah jor.

Jor na raaj maal man sor.

Nije u čovjekovoj moći da živi ili umire.

Nije u čovjekovoj moći da postiže

kraljevstva i bogatstva,

Koji su uzrok nemirnom umu.

 

Jor na surati gian veechaar.

Jor na jugati chhutai sansaar.

Nije u čovjekovoj moći postići

božansko znanje ili Božju meditaciju.

Nije u čovjekovoj moći osloboditi se

Okova svijeta.

 

Jis hath jor kar vekhe soe.

Naanak uttam neech na koe.

U Božjim je rukama moć.

Samo Bog ju vrši i vidi.

Nanak kaže, nitko vlastitom snagom

ne može postati dobar ili loš.

 

34.pauree donosi stabilnost.

 

/34/Raati ruti thiti vaar.

Pavan paani agni paataal,

Tis vich dharti thaap rakhi dharamsaal.

Bog je stvorio noći, godišnja doba,

Lunarne dane i dane u tjednu.

Bog je stvorio vjetar, vodu, vatru i donje svjetove.

Usred svega Bog je stvorio Zemlju,

Mjesto molitve, vjere i istine.

 

Tis vich jia jugat ke rang.

Tin ke naam anek ana’nt.

Bog je stvorio živa bića raznih boja i navika.

Raznih i beskonačnih imena.

 

Karmi karmi hoe veechaar,

Sacha aap sacha darbaar.

Prema njihovim djelima njima se sudi.

Takav je Božji sud.

 

Tithai sohan panch parvaan.

Nadri karam pavai neesaan.

U dostojanstvu tamo sjede sveci,

Na sebi noseći znak milostivog Boga.

 

Kach pakaaee othe paae.

Naanak gaiyaa jaape jaae.

Dobrom i lošem sudi se ovdje.

Nanak kaže, sve postaje znano.

 

 

 1. pauree daje sposobnost izvršavanja obveza i ispunjavanje svega za što postoji odgovornost.

 

/35/Dharam khand ka eho dharmam.

Gian khand ka aakhoh karam.

Gornje pripovijedanje je o carstvu istine,

I vjerskim obavezama

A sada ćemo pripovijedati o carstvu znanja.

 

Kete pavan paani vaisantar,

Kete kaan mahes.

Bezbroj je vjetrova, vatri, Krišni i Šiva.

 

Kete barme ghaarhat gharhiaih,

roop rang ke ve’s.

Bezbroj je Brahma koji stvaraju oblike različitih boja, ljepote i ruha.

 

Ketiaa karam bhumi mer keyte.

Kete dhoo upde’s.

Bezbroj je zemalja, i planina za različita djela,

I bezbrojni su sveci poput Dharua,

Koji drže propovijedi.

 

Kete ind chand soor kete,

Kete mandal de’s.

Bezbroj je Indra, mjeseca, sunca,

Bezbroj galaksija, i zemalja.

 

Kete sidh budh naath kete,

Kete devi ve’s.

Bezbroj je siddha, Buddha, velikih jogija,

Bezbroj bogova i božica.

 

Kete dev daanav mun kete,

Kete ratan samund.

Bezbroj je  božanstava i demona,

Nečujnih svetaca, dragulja i oceana.

 

Ketiaa khaani ketiaa bani,

Kete paat narind.

Bezbrojni su izvori stvaranja, bezbrojni jezici i bezbrojne dinastije kraljeva.

 

Ketiaa surati sevak kete,

Naanak a’nt na a’nt

Nanak kaže, nema kraja Božjim granicama,

Bezbrojni su ljudi božanskog znanja upijeni u Božjim meditacijama,

I bezbrojne su Božje sluge.

 

 1. pauree donosi božansko ostvarenje. Daje potpuno razumijevanje Neba i Zemlje.

 

/36/ Gian khand meh gian parchand.

Tithai naad binod kod anand.

Svjetlost Božjeg znanja

Obasjava sve u carstvu znanja.

Nebeska glazba se tamo svira,

Iz nje teče mnoštvo radosti i zabave.

 

Saram khand ki bani roop.

Tithhai ghaarhat gharhiai bahut anoop.

Jezik onih koji su dosegli carstvo duhovne sreće je lijep.

Jedinstveni oblici, neusporedive ljepote,

Oblikuju se tamo.

 

Ta kiaa gala kathiaa na jaaeh.

Je ko kahe pichhai pachhutaae.

Opisati ono što se tamo događa ne može se. Onaj tko to i pokuša,

Pokajat će se.

 

Tithai gharhai surat mat man budh.

Tithai gharhiai sura sidha ki sudh.

Unutarnja svijest, intelekt, duša, i mudrost

Sve one, iznova se oblikuju u tom carstvu.

Duh intuicije pobožne osobe,

I ljudi od čuda, iznova se oblikuju.

 

 1. pauree ukida karmu. Uklanja utjecaj loših karmi.

 

/37/Karam khand ki bani jor.

Tithai horn a koee hor.

Govor onih, koji su ušli u carstvo milosti,

ima duhovnu moć i djelovanje.

Tamo obitavaju samo oni kojima je to dopušteno.

 

Tithai jodh mahaa bal soor.

Tin meh raam reha bharpoor.

Postoje snažni i moćni ratnici i junaci.

Moć sveprožimajućeg Boga sadržana je u njima.

 

Tithai seeto seta meha maaeh.

Ta ke roop na kathne jaaeh.

Potpuno su upijeni slavom Boga.

Njihova ljepota je neopisiva.

 

Na oh mareh na thaage jaaeh.

Jin kai raam vassai man maaeh.

Nikad ne umiru i nikad ne mogu biti prevareni.

Jer Božje ime prebiva u njihovim srcima.

 

Tithai bhagat vaseh ke loa.

Kareh anand sacha man soe.

Sveci svih svjetova tamo žive.

Ispunjeni su nebeskim blaženstvom,

Jer Bog prebiva u njihovom srcu.

 

Sach khand vasai nirankaar.

Kar kar vekhai nadir nihaal.

U carstvu istine obitava bezobličan Bog.

Svojim milostivim pogledom, Bog,

bdije nad svime i usrećuje sve što je stvorio.

 

Tithai khand mandal varbhand.

Je ko kathai ta a’nt na a’nt.

Kontinenti, svjetovi, sunčevi sustavi

U Božjem su carstvu.

I onaj tko ih pokuša opisati,

Treba znati da su bezgranični.

 

Tithai loa loa aakaar.

Jiv jiv hukiam tivai tiv kaar.

Postoji stvaranje nakon već stvorenog,

I univerzumi nad univerzumima.

Sve se događa po Božjoj zapovjedi.

 

Vekhai vigsai kar veechaar.

Naanak kathana karrha saar.

Bog se raduje misleći i budno motreći na svoja djela.

O Nanak, opisati carstvo istine je teško poput željeza.

 

 1. pauree daje moć promijeniti svoju sudbinu.

 

/38/ Jat paahaara dheeraj suniar.

Aharan mat ved hathiaar.

Neka izdržljivost bude tvoja kovnica.

A strpljenje kovač.

Neka razumijevanje bude tvoj nakovanj,

A duhovno znanje alat.

 

 

Bhao khala agan tap tao.

Bhaanda bhaao amrit tit dhaal.

Gharhiai sabad sachi taksaal.

Jin kao nadar karam tin kaar.

Naanak nadri nadar nihaal.

Neka strah od Boga bude tvoj mijeh,

A pokora, tvoja vatra.

Tvoja ljubav prema Bogu je poput posude,

U koju se slijeva nektar Božjeg imena.

A tada su riječi Božje iskovane u pravoj kovnici.

Takva je sudbina onih,

Kojima je Bog uputio pogled pun milosti.

O Nanak,  milosrdnim pogledom Bog ih obasipa srećom. (38)

 

Shalok: Donosi samozadovoljstvo, plemenitost, priznanje i poštovanje. 

 

Pavan guru paani pita,

Maata dharat mahat.

Divas raat doe daaee da-iya,

Khelai sagal jagat.

Zrak je Guru, voda je otac,

A Zemlja je moćna majka svih,

Dan i noć dvije su njegovateljice,

U čijem krilu se cijela zemlja igra.

 

Changia-ee-a buria-ee-a,

Vaachai dharma hadoor.

Karmi aapo aapni,

Ke nerai ke door.

Jini naam dhia-iya,

Gaye masakat ghaal.

Naanak te mukh ujjle,

Kete chhuti naal.

Sva će naša djela – dobra i loša,

Biti izložena pred gospodarom istine.

Ovisno o djelima, neki će mu se približiti,

A neki će se još više udaljiti od Njega.

Oni koji su meditirali na Naam, na riječ Božju,

I koji su otišli nakon dugotrajnih napora.

O Nanak, kažem ti, njihova lica blistaju na sudu Božjem.

I mnogi će biti spašeni zajedno s njima.

 

Kako izgovoriti određene skupine samoglasnika:

ee čitamo i

ai čitamo e

oo čitamo u

 

***

 

Guru Nanak (1469.-1539.) započeo je svaku svoju pjesmu s tvrdnjom: Stvoritelj i stvoreno su jedno. Razbio je okove kastinskog sustava, socijalne hijerarhije temeljene na religiji, porijeklu ili spolu u Indiji. Nije bio opterećen niti Islamom niti Hinduizmom – govorio je isključivo o Božjoj djeci/Božjim učenicima – prevedeno : Sikhi

Kategorija: Kundalini Yoga, Novosti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)