Učiteljski tečaj Kundalini yoge 2022.

Želiš li postati instruktor Kundalini yoge s međunarodno priznatim KRI-certifikatom? Ako je odgovor DA, pridruži se učiteljskom tečaju koji će se održati kroz 2022. godinu u ukupno pet modula. Svaki modul organiziran je u obliku retreata u trajanju od četiri do pet dana.  Svi KRI-certificirani instruktori Kundalini yoge registrirani su u međunarodnom udruženju učitelja Kundalini […]